Kies tabel
Blader door de thema’s en kies een tabel
 
Eigen bijdrage
Gefactureerde eigen bijdrage Wlz
Gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis
Gefactureer. eigen bijdrage Wmo verblijf
Opbrengst eigen bijdrage, 2009-2014
Opgelegde eigen bijdrage