Kies tabel
Blader door de thema’s en kies een tabel
 
Uitgaven en volume
Persoonsgebonden budget (pgb); uitgaven
Wlz-subsidies; declaraties
Wmo; baten/lasten, gemeente, 2009-2014
Wmo; baten en lasten, regio, 2009-2014
Wmo/Jeugdwet; baten en lasten, regio
Wmo/Jeugdwet; baten, lasten, 2015-2016
Zorg in natura; declaraties
Zorg in natura; nacalculatie, afspraken
Zorgzwaartepakketten; declaraties
Zorgzwaartepakketten; nacalc., afspraken
Zvw-verpleging, zg en elv; ontv declar
Zvw-wijkverpleging en -beh.; declar.