Personen met persoonsgebonden budget (pgb); functie, grondslag en regio
Totaal aantal geselecteerde cellen:
Onderwerpen (0/4)
Geslacht (0/3)
Leeftijd (0/6)
Functie en grondslag (0/14)
Regio's (0/462)
Perioden (0/7)
Onderwerpen
Personen met toegekend pgb, in jaar
Personen met toegekend pgb, in jaar (%)
Personen met toegekend pgb, op peildatum
Pers met toegekend pgb, op peildatum (%)